Pisteytysohjeet 3in1-Start-itsearvioinnissa

Itsearvioinnilla arvioidaan kuutta organisaation toimintaan liittyvää aihetta ja yhtä tuloksia koskevaa aihetta. Jokainen näistä aiheista on todelliselta sisällöltään laaja-alainen. Aiheen arvioinnissa tarkastellaan sen sisältöä kokonaisuudessaan.

Toiminnan arviointi

Toiminta-aiheiden arvioinnissa tarkastellaan kunkin aiheen suhteen toimintatavan suunnitelmallisuutta, sen soveltamisen kehittyneisyyttä ja levinneisyyttä, organisaation oppimista aiheen suhteen ja toimintatavan yhteyksiä (integroitumista) organisaation liiketoiminnan tarpeisiin (SSOI). Kaikissa näissä näkökulmissa korostuu toimintatavan johdonmukainen kehittyminen. Arvioinnissa organisaatio sijoitetaan arvioitavan aiheen suhteen jollekin seuraavista kehitysasteista:

Kehittymisaste 6: 90 %, 95 % tai 100%: Huipputasoa

 • Kaikki liiketoimintatarpeet täytetään täydellisesti ja monipuolisesti tehokkaalla suunnitelmallisella toiminnalla ilman mitään heikkouksia tai puutteita. Toiminnan kehittäminen, organisaation oppiminen ja innovaatiot toteutuvat johdonmukaisesti kaikilla toiminnan alueilla perustuen tietojen laajaan analysointiin ja hyödyntämiseen.

Kehittymisaste 5: 70 %, 75 %, 80% tai 85 %: Kypsyyttä

 • Toimintaa johdetaan ilman ongelmia tehokkaasti ja suunnitelmallisesti liiketoimintatarpeiden pohjalta prosessien avulla tavoitteena tarpeiden toteutuminen monipuolisesti ja tasapainoisesti, prosessien tehokkuuden arviointi ja kehittäminen sekä organisaation oppiminen ja innovaatioiden syntyminen. Tietoja analysoidaan ja jaetaan organisaationlaajuisesti.

Kehittymisaste 4: 50 %, 55 %, 60 % tai 65 %: Kykyä

 • Koko organisaatiossa on vakiintunut tehokas suunnitelmallinen prosesseihin perustuva toiminta. Toiminnan arviointi ja kehittäminen tähtäävät organisaation oppimiseen ja innovaatioiden syntymiseen liiketoimintatarpeiden pohjalta.

Kehittymisaste 3: 30 %, 35 %, 40 % tai 45 %: Tehokkuutta

 • Sunnitelmallinen toiminta on laajaa ja tehokasta. Liiketoimintalähtöinen toiminnan arviointi ja kehittäminen ovat alussa.

Kehittymisaste 2: 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %: Alkua

 • Suunnitelmallinen toiminta on alkuvaiheessa. Kehittäminen on ongelmien poistamista ja korjaamista sovittujen menettelyjen mukaisesti. Ennakoiva kehittäminen on alussa.

Kehittymisaste 1: 0 % tai 5 %: Tarinaa

 • Toiminta ei ole suunnitelmallista. Ongelmiin reagoidaan tilannekohtaisesti.

Tulosten arviointi

Organisaation saavuttamien tulosten arvioinnissa tarkastellaan tulosten tasoa, niiden kehittymistä ajan suhteen, niiden asemaa oleellisten vertailukohteiden suhteen ja yhteyksiä (integroitumista) organisaation liiketoiminnan tarpeisiin (TKVI). Kaikissa näissä näkökulmissa korostuu toimintatavan johdonmukainen kehittyminen. Arvioinnissa organisaatio sijoitetaan arvioitavan aiheen suhteen jollekin seuraavista kehitysasteista:

Kehittymisaste 6: 90 %, 95 % tai 100 %: Huipputasoa

 • Kaikki tulokset ovat erinomaisia kaikkien asiakas-, markkina- ja prosessinäkökohtien sekä liiketoimintatarpeiden ja kehityssuunnitelmien suhteen. Tulokset ovat pysyvästi kehittyneet myönteisesti. Tulosten ja niiden kehittymisen vertailut osoittavat organisaation olevan johtavien organisaatioiden joukossa.

Kehittymisaste 5: 70 %, 75 %, 80 % tai 85 %: Kypsyyttä

 • Tulokset ovat hyviä tai erinomaisia asiakas-, markkina-ja prosessiäkökohtien sekä liiketoimintatarpeiden ja kehityssuunnitelmien suhteen. Tulokset ovat pysyvästi kehittyneet myönteisesti. Tulosten ja niiden kehittymisen vertailut osoittavat erittäin hyvää suhteellista asemaa.

Kehittymisaste 4: 50 %, 55 %, 60 % tai 65 %: Kykyä

 • Tulokset asiakas-, markkina- ja prosessinäkökohtien osalta ovat pääasiallisesti hyviä. Tulosten kehittyminen on myönteistä liiketoimintatarpeiden suhteen. Joitakin vertailutietoja on olemassa, jotka osoittavat hyvää suhteellista tulostasoa.

Kehittymisaste 3: 30 %, 35 %, 40 % tai 45 %: Tehokkuutta

 • On hyviä tulostietoja tärkeiden vaatimusten ja liiketoimintatarpeiden kannalta. Tulokset osoittavat hyvää kehittymistä ja alustavia vertailutietoja on olemassa.

Kehittymisaste 2: 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %: Alkua

 • On joitakin hyviä tuloksia ja kehittymistä osoittavia tietoja. Vertailutietoja ja tulosten yhteyksiä liiketoimintatarpeisiin on vähän.

Kehittymisaste 1: 0 % tai 5 %: Tarinaa

 • Ei ole tietoja tuloksista eikä kehittymisestä, tai tulostiedot ovat huonoja tai epäselviä vaatimusten ja liiketoimintatarpeiden suhteen.

Aiheen liiketoiminnallinen tärkeys

Jokainen toiminta-aihe ja tulokset arvioidaan niiden tärkeyden suhteen liiketoimintatarpeiden kannalta. Tällöin käytetään seuraavaa kolmitasoista asteikkoa:

Tärkeysaste ***:

 • Ratkaisevan merkityksellinen liiketoimintatarpeiden kannalta

Tärkeysaste **:

 • Merkityksellinen liiketoimintatarpeiden kannalta

Tärkeysaste *:

 • Hyvä liiketoimintarpeiden kannalta