Organisaatioprofiili

Organisaatioprofiili on lyhyt kuvaus organisaatiosta ja sen toimintojen tärkeistä vaikutuksista sekä liiketoimintaan kohdistuvista vaatimuksista ja haasteista. Profiilikuvaus on hyödyllinen aineisto esim. strategisen suunnittelun ja organisaation itsearvioinnin perustaksi.

1. Toiminta ja olosuhteet
- Millaiset ovat yrityksen toimintaolosuhteet ja suhteet asiakkaisiin,
toimittajiin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin?
a. Yrityksen toiminnan perusta, luonne ja olosuhteet
b. Yrityksen yhteistyösuhteet

2. Toiminnan kehittämiseen kohdistuvat vaatimukset ja haasteet
- Millaisia ovat yrityksen kilpailuympäristö, tärkeimmät strategiset vaatimukset ja haasteet liiketoiminnalle ja sen kehittämiselle, ja millä periaatteilla ja käytännöillä toteutetaan yrityksen suorituskyvyn
kehittäminen?
a. Liiketoimintaympäristön kilpailutilanne
b. Liiketoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen vaikuttavat strategiset vaatimukset ja haasteet
c. Liiketoiminnan kehittämisen periaatteet ja käytännöt

(Viite: Malcolm Badrige -kriteeristö)